پستگرس چگونه کار می‌کند؟ جلسه صفر

:: پستگرس

هادی مشیدی

در این سری از ویدئوها به بررسی اینکه پستگرس (Postgres یا PostgreSQL) چگونه کار می‌کند می‌پردازیم. برخی از سوالاتی که سعی می‌کنیم به آن‌ها پاسخ دهیم:

  1. پستگرس چگونه داده‌ها را ذخیره می‌کند؟
  2. پستگرس چگونه همروندی را مدیریت می‌کند؟
  3. پستگرس چگونه خطا را مدیریت می‌کند؟
  4. پستگرس چگونه query ها را اجرا می‌کند؟

این سری ویدئوها به آموزش استفاده از پستگرس نمی‌پردازند، و فرض می‌کند که شما تا حدی با مفهوم پایگاه داده و نرم‌افزار پستگرس و زبان SQL (در حد مقدماتی) آشنا هستید.

ویدئو

(لینک ویدئو)

یادداشت‌ها

کامپایل و نصب پستگرس

اجرای مراحل زیر را در این ویدئو نیز می‌توانید مشاهده کنید: youtu.be/F1R1qDQghLY

نصب پیش نیازها

برای لیست نرم‌افزارهایی که پیش‌نیاز کامپایل پستگرس هستند به این لینک مراجعه کنید: PostgreSQL 12 Requirements

برای نصب پیش‌نیازها در اوبونتو:

sudo apt-get install build-essential libreadline-dev zlib1g-dev
sudo apt-get install flex bison git

برای نصب پیش‌نیازها در ردهت:

sudo yum install -y bison-devel readline-devel zlib-devel flex git
sudo yum groupinstall -y 'Development Tools'

دریافت سورس‌کد و کامپایل

ابتدا مسیری را برای نصب پستگرس در نظر بگیرید:

export PGPATH=$HOME/pg/12

سپس سورس‌کد را از مخزن پستگرس در گیت‌هاب دریافت کرده و به شاخه نسخه ۱۲ بروید:

git clone https://github.com/postgres/postgres.git
cd postgres
git checkout REL_12_STABLE

و بالاخره کامپایل و نصب:

./configure --prefix=$PGPATH --enable-cassert --enable-debug --enable-depend
make -j 8
make install

# install some extensions
make -C contrib/pageinspect/ install
make -C contrib/pg_buffercache/ install
make -C contrib/pg_visibility/ install
make -C contrib/pgstattuple/ install
make -C contrib/pg_freespacemap/ install
make -C contrib/pgrowlocks/ install

سپس فایل‌های باینری پستگرس را به مسیر اضافه کنید:

echo PATH=$PGPATH/bin:\$PATH >> ~/.bashrc
export PATH=$PGPATH/bin:$PATH

برای امتحان اینکه نصب پستگرس با موفقیت انجام شده است، دستور زیر را اجرا کنید:

pg_config --version

خروجی دستور بالا باید چیزی مثل PostgreSQL 12.3 باشد.

اجرای پستگرس

ابتدا مسیری برا برای قرار دادن فایل‌های کلاستر پستگرستان در نظر بگریرید:

export PGDATA=$HOME/pg/data
echo PGDATA=$PGDATA >> ~/.bashrc

سپس کلاستر پستگرس را ایجاد کنید:

initdb -D $PGDATA

سپس پستگرس را اجرا کنید:

pg_ctl -D $PGDATA -l $HOME/pg/log start

اکنون باید بتوانید با کلاینت psql به پستگرس متصل بشوید:

psql -d postgres

لینک‌ها

سایر مطالب آموزشی مرتبط