پستگرس چگونه کار می‌کند؟ جلسه دو - جدول‌های سیستمی

:: پستگرس

در جلسه یک گفتیم که پستگرس پس از parse کردن کوئری، در مرحله آنالیز ارجاعات به جداول، ستون‌ها، … را بررسی می‌کند.

مثلا در کوئری زیر:

SELECT a, b FROM t WHERE a > 0;

باید ارجاعات زیر بررسی شوند:

  1. آیا جدولی به نام t وجود دارد؟ در صورت وجود، فراداده‌ی مربوط به t (مثل مسیر فایل داده) چیست؟
  2. آیا جدول t ستون‌هایی به نام a و b دارد؟ در صورت وجود، این ستون‌ها چندمین ستون‌ها در این جدول هستند؟
  3. نوع داده‌های ستون‌های a و b چیست؟
  4. فرض کنید نوع ستون a عدد صحیح است. آیا عمل a > 0 برای اعداد صحیح تعیین شده است؟ اگر بلی، برای انجام این عمل باید از چه تابعی باید استفاده شود؟

در این بخش به این می‌پردازیم که پستگرس چگونه به سوال‌های بالا پاسخ می‌دهد.

لینک ویدئو: youtu.be/hHkubRh-LXw

... More ...

پستگرس چگونه کار می‌کند؟ جلسه یک - زندگی یک کوئری

:: پستگرس

در این نوشته خلاصه‌‌ای از ویدئویی که چند روز پیش با عنوان «درونیجات پستگرس - زندگی یک کوئری» ضبط کردم را ارائه می‌دهم.

می‌خواهیم به این سوال بپردازیم که وقتی یک کوئری مثل SELECT * FROM t در پستگرس اجرا می‌کنیم، چه اتفاقهایی در پشت صحنه می‌افتد.

لینک ویدئو: youtu.be/Z09rG7cLzF8

... More ...

پستگرس چگونه کار می‌کند؟ جلسه صفر

:: پستگرس

در این سری از ویدئوها به بررسی اینکه پستگرس (Postgres یا PostgreSQL) چگونه کار می‌کند می‌پردازیم. برخی از سوالاتی که سعی می‌کنیم به آن‌ها پاسخ دهیم:

  1. پستگرس چگونه داده‌ها را ذخیره می‌کند؟
  2. پستگرس چگونه همروندی را مدیریت می‌کند؟
  3. پستگرس چگونه خطا را مدیریت می‌کند؟
  4. پستگرس چگونه query ها را اجرا می‌کند؟

این سری ویدئوها به آموزش استفاده از پستگرس نمی‌پردازند، و فرض می‌کند که شما تا حدی با مفهوم پایگاه داده و نرم‌افزار پستگرس و زبان SQL (در حد مقدماتی) آشنا هستید.

... More ...